‘Wij zijn klaar voor de pensioentransitie’

Interview met Tom Bottinga,
directievoorzitter Blue Sky Group

Juni 2021
Waar veel partijen in de pensioensector opgelucht ademhalen nu minister Koolmees de nieuwe Pensioenwet met een jaar uitstelt, laat Blue Sky Group een heel ander geluid horen. “Wij willen niet temporiseren en onze klanten willen dat ook helemaal niet. We moeten juist versnellen om later rust en ruimte in het proces te creëren”, stelt Tom Bottinga.


Tom Bottinga

Directievoorzitter Blue Sky Group

“Ondanks dat we nu meer ruimte krijgen om het pensioenakkoord te implementeren zetten wij grote stappen richting een toekomstbestendige uitvoering, bijvoorbeeld op het gebied van deelnemersonderzoek, communicatie en advies. En op hoogwaardige technologie die pensioenbeheer en vermogensbeheer samenbrengt. Dit doen we samen met onze klanten en zonder dat we daarbij iets overslaan. Onze klanten vinden het terecht belangrijk dat er voldoende ruimte is om de juiste keuzes te maken in een beheersbaar proces. En bovenal de deelnemers hierin mee te nemen. Om dat te faciliteren willen wij voorop blijven lopen”.

Kortom: kom maar op met die pensioentransitie?

“We hebben er goed op geanticipeerd. Onze mensen hebben niet afgewacht, maar zitten al jaren op de eerste rij bij het ministerie, de Pensioenfederatie en sociale partners. Daardoor hadden wij al in een vroeg stadium heel veel kennis op dit gebied. Daarnaast zijn we van origine sterk in maatwerk. De regelingen die in onze administraties zitten zijn veelal complex, kennen veel diversiteit en zijn vaak hybride vormen van DB- en DC-regelingen. Hierdoor zijn we gewend grote, bijzondere veranderingen in onze organisatie door te voeren. Die ervaring maakt ons wendbaar.“

“En ondanks dat er nog veel duidelijk moet gaan worden over het nieuwe stelsel, is er meer dan genoeg bekend om nu al de juiste, grote stappen te zetten. Dat geldt voor de Verbeterde premieregeling als ook voor het Nieuwe pensioencontract.”

Het is toch een zeer complexe operatie met het inrichten van alle systemen voor de twee nieuwe regelingen en het invaren van deelnemers. Veel pensioenfondsbestuurders maken zich zorgen over bijvoorbeeld de administratiesystemen van hun uitvoerders. Hoe zit dat bij Blue Sky Group?

“We hebben onze eigen systemen altijd goed doorontwikkeld. Ze zijn wendbaar en stabiel. Onze systemen zijn onafhankelijk beoordeeld als flexibel en toekomstvast. We weten dat we de nieuwe regelingen hierin kunnen implementeren. Tegelijkertijd weten we dat we voortdurend moeten doorontwikkelen. Want het gaat niet alleen om de nieuwe regelingen in het nieuwe pensioenstelsel. Het gaat om een veel sterkere integratie tussen administreren en beleggen. Ook moeten we een hele stevige communicatie- en advieslaag tussen deze twee onderdelen leggen. Om deelnemers te helpen bij het risico dat meer en meer op hun schouders komt te liggen. Moderne technologie helpt daarbij. We gaan deelnemers intuïtieve hulpmiddelen en een persoonlijke pensioenbeleving bieden. Op die manier faciliteren en stimuleren wij deelnemers om verantwoorde keuzes te maken.”

Het is evident dat het actief betrekken van deelnemers belangrijker wordt dan ooit. Effectieve communicatie met deelnemers is voor de hele sector al jaren een zorgenkind. Hoe ziet u dat?

“Dit is exact de reden waarom we het grootste deel van ons innovatiebudget investeren in deelnemerscommunicatie. Dat is een strategische keuze, de koppeling met nieuwe technologieën is daar één voorbeeld van. De kunst is om aan te sluiten op de wereld van de deelnemers. Door te luisteren en data intelligentie toe te passen. Hierdoor kunnen we op het juiste moment gaan verleiden in plaats van op de vaste ritmes zenden. Pensioen moet een zekere rust geven, ruimte geven aan leven en in het beste geval zelfs aan dromen. Daarmee gaat pensioen niet alleen over later. We moeten mensen laten inzien dat pensioen over nu gaat. Vanuit het idee ‘communicatie van nu over nu’ werken we aan vernieuwende concepten. Iedereen meenemen in de verandering is essentieel voor het echt laten slagen van het nieuwe pensioenstelsel.”

Blue Sky Group positioneert zich als ‘de transitieversnellers’. Is er een gouden formule voor alle klanten?

We noemen onszelf heel bewust zo omdat we deze transitie omarmen en er het voortouw in willen nemen. Maar we zeggen er uitdrukkelijk bij dat wij alleen maar samen met onze klanten kunnen versnellen. Het is een proces van co-creatie, we voeren een actieve collectieve pensioendialoog met onze klanten en werken op een generiek fundament, voor beide nieuwe regelingen. Vervolgens geven we ruimte aan ieders eigen wensen. Er is straks geen enkel transitieplan precies hetzelfde. We helpen klanten daarom in een vroeg stadium met alle stakeholders in gesprek te gaan over de richting, timing en aanpak. Zo ontstaat er al een gedeeld beeld, voordat er formele besluiten genomen worden. Daarin pakken wij de rol die bij ons past en van ons verwacht mag worden. Onze specialisten delen hun expertise graag. De lijnen met de klant zijn heel kort, er is veel persoonlijk contact. De combinatie van kennis, betrokkenheid en daadkracht maakt het verschil.”

Blue Sky Group heeft zelfs op dit moment ruimte voor nieuwe klanten. Zijn de snelheid en kwaliteit bij verdere groei wel gewaarborgd?

“Wij zijn er best trots op dat precies onze aanpak reden voor bijvoorbeeld Philips Pensioenfonds was om voor ons te kiezen. Juist omdat we het goede fundament hebben voor de pensioentransitie, kunnen nieuwe klanten nu instappen. Voor pensioenfondsen die een overstap overwegen is dit hét moment. We kiezen overigens voor een gecontroleerde, weloverwogen groei. We willen de grootste onder de kleinere uitvoerders blijven. Onze kracht is en moet blijven dat we alle klanten écht kennen.”

Wie midden in deze spannende tijd aantreedt als directievoorzitter van een pensioenuitvoerder, heeft zijn bureau vol actuele en urgente dossiers. Maar hoe ziet de verdere toekomst eruit?

“Ik zie het pensioenakkoord als een tussenfase, het stopt hier niet. Wij zijn steeds bezig met het door de oogharen kijken naar de toekomst. Regelingen zullen eenvoudiger van aard worden, maar wellicht complex in uitvoering, fiscale kaders zullen versoberen en alles gaat uiteindelijk draaien om het individu. Pensioenfondsen moeten zich ontwikkelen om hun onderscheidende rol te kunnen voortzetten. En dat geldt ook voor alle andere partijen in de sector, waaronder uitvoerders zoals Blue Sky Group. Het gaat erom dat wij steeds relevant blijven, geloofwaardig zijn en ondernemerschap tonen. Dat is geen kleine ambitie in een pensioenmarkt die zo aan het veranderen is. Maar wij zijn groot genoeg hem te omarmen en klein genoeg hem te realiseren. Stap voor stap de goede dingen doen en hiermee voorop blijven lopen, zo ziet de toekomst eruit. En vanuit het fundament waarop we dat doen, ben ik ervan overtuigd dat Blue Sky Group en iedereen voor wie wij ons elke dag inzetten succesvol zullen zijn.”

“Wij versnellen om bij te dragen aan de pensioenverandering. Want uitstel van wetgeving of niet… voor ons is de toekomst al begonnen.”