Privacy- en Cookie Statement

Dit Privacy- en Cookie statement is van Blue Sky Group Holding B.V., gevestigd te 1183 AV Amstelveen aan de Prof. E.M Meijerslaan 1 en is van toepassing op de volgende website: www.blueskygroup-transitieversnellers.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op bezoekers van de website www.blueskygroup-transitieversnellers.nl en de persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt (via het invullen van een (contact)formulier). Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Blue Sky Group is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Blue Sky Group bepaalt welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy- en cookie statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam via het invullen van een (contact)formulier
 • Telefoonnummer via het invullen van een (contact)formulier
 • E-mailadres via het invullen van een (contact)formulier
 • IP-adres (incl. datum, tijdstip en besturingssysteem) van een websitebezoeker via cookies waar u vooraf toestemming voor geeft
 • Bedrijfsnaam via cookies waar u vooraf toestemming voor geeft

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Analyse van de werking van de website www.blueskygroup-transitieversnellers.nl (op basis van gerechtvaardigd belang)
 • Analyse van de hoeveel mensen de website www.blueskygroup-transitieversnellers.nl bezoeken (op basis van gerechtvaardigd belang)
 • Analyse van bezoekgegevens van de website (op basis van toestemming)
 • Analyse van klik- en surf gedrag (op basis van toestemming)
 • Toesturen van gevraagde informatie (op basis van toestemming)
 • Contact opnemen voor mogelijk (vervolg)afspraken (op basis van toestemming)

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • Om de gerechtvaardigde belangen van Blue Sky Group en van u te behartigen, tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt.
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. Bijvoorbeeld uw toestemming via aanmelding voor specifieke informatie. U mag uw toestemming altijd intrekken. De manier waarop u dit kunt doen wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blue Sky Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden van Blue Sky Group, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening. U zal in dat geval worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door in onze e-mail op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Hoe wij onze dienstverlening optimaliseren en hoe wij uw privacy waarborgen leest u op de volgende pagina onder ‘Cookies’.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies

Blue Sky Group maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele en analytische cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Google Analytics: Via analytische cookies kunnen we informatie bijhouden over het bezoek aan onze website. Blue Sky Group maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een analyseprogramma gemaakt door Google LLC.  Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen Blue Sky Group de website te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee kan Blue Sky Group de website verbeteren. De informatie die deze cookies genereren over uw websitegebruik is anoniem en niet herleidbaar naar u. Blue Sky Group heeft Google Analytics privacy vriendelijk conform de vereisten van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld. Dit houdt in dat wij met Google een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarnaast hebben wij uw IP-adres deels gemaskeerd en is de optie om gegevens te delen uitgeschakeld, zodat het voor Google niet mogelijk is om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen en voor advertentie- of eigen doeleinden te gebruiken. De geldigheidsduur van Google-Analytics-cookies is beperkt tot 14 maanden. De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van het gemaskeerde IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Deze overdracht wordt gebaseerd op door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie over de Google Analytics-cookies, verwijzen wij u naar https://privacy.google.com/businesses/compliance/.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics, kunt u hier eenvoudig een programma downloaden en installeren om Google Analytics te blokkeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze websitebezoekers gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com. Wij vragen u voorafgaand aan het plaatsen van deze cookies om uw toestemming. De bewaartermijn van deze cookie is (1) voor de duur van de sessie en (2) maximaal 12 maanden.

Blue Sky Group maakt ter verdere verbetering van zijn dienstverlening gebruik van  LinkedIn Insight Pixel. We gebruiken deze pixel om meer te weten te komen over uw interacties met e-mail- of webcontent, bijvoorbeeld of u interactie heeft gehad met een van onze advertenties of berichten. Zo kunnen wij onze online campagnes en andere uitingen optimaliseren. Wij vragen u voorafgaand aan het plaatsen van deze cookies om uw toestemming. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt maximaal 12 maanden. Het is mogelijk dat informatie in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER door LinkedIn wordt opgeslagen of verder verwerkt. Zie voor meer informatie over de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies door Linkedin het privacy- en cookiestatement van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacy- en cookiestatement van LinkedIn kan regelmatig wijzigen.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die Blue Sky Groupt met uw toestemming verwerkt. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@blueskygroup.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een e-mail te sturen vanaf het bij ons bekende e-mailadres met vermelding van uw naam. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw voorkeuren

U kunt cookies via uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) handmatig verwijderen of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Daarnaast kunt u uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Let op: het kan zijn dat de website niet naar behoren functioneert wanneer u de cookies heeft uitgeschakeld.

Contact

Blue Sky Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling Communicatie via communicatie@blueskygroup.nl

Wijzigingen in dit privacy- en cookiestatement

Blue Sky Group houdt zich het recht voor dit cookiestatement op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Blue Sky Group adviseert u om dit cookiestatement regelmatig te raadplegen.

Amstelveen, juni 2021